Навчання

Мовний клуб

Мовний клуб (німецька мова), дає можливість:    

  • Підготувати та відпрацювати самопрезентацію, підготувати відповіді на можливі запитання
  • Удосконалити техніку мовлення
  • Підготуватись до співбесіди з роботодавцем
  • Граматика та лексика німецької мови
  • Ознайомитися з актуальними новинами та/або обговорити їх у групі
  • та багато іншого

Початок кар’єри в ІТ-секторі (базові знання)

Мета курсу: Ознайомлення учасників з базовими принципами користування комп’ютером та навичками використання офісних програм для ведення документації, створення таблиць і презентацій.

По закінченню курсу учасники зможуть:

  • Користуватися комп’ютером, включаючи роботу з операційною системою, використання браузера та пошти.
  • Володіти основами Microsoft Word для створення, редагування та форматування текстових документів.
  • Використовувати Microsoft Excel для створення таблиць, роботи з базовими формулами та графіками.
  • Створювати презентації в Microsoft PowerPoint та вміти додавати мультимедійний вміст.

Курс для початківців – 3D моделювання та візуалізація в програмі 3ds Max.

Модуль – 1
Введення в основи 3д візуалізації та Зд моделювання. 

1. Що таке сучасна 3д візуалізація та 3д моделювання? Загальні відомості та введення. 2. Огляд типів та сфер їх використання, перспективи розвитку та особливості.
3. Інтерфейс 3Ds Max. Налаштування. Базове моделювання простих форм.
4. Модифікатори. Сплайн, моделювання – введення.

Модуль – 2
Моделювання складних форм, робота з простором. 

1. Полігональне моделювання (основи, додаткові
інструменти, додаткові види, формати)
2. Моделювання коробки інтер’єру за кресленням (особливості та специфіка)
3. Створення моделей по проекціям та за референсами.
4. Розгортки Unwrap, UVW Map. Робота з Сlоth. (симулятори тканин) Робота з Hair and Fur (симулятори шерсті, трави, ворсу ітд).
5. Особливості моделювання предметів інтер’єру (Hard surface), та специфіка моделювання м’яких меблів та декору.
6. Компонування змодельованих об’єктів в одну сцену та доповнення моделями з баз (робота з базами та бібліотеками).
7. Основи та правила роботи з камерою.

Модуль – 3
Світло та текстуринг. 

1. Постановка світла в інтерʼєрах, загальні відомості та алгоритми. Природне та штучне освітлення.

2. Налаштування різних типів світильників. HDRI карти для освітлення.

3. Робота зі світлом для екстерʼєрів , особливості та алгоритми. Робота з денним та вечірнім освітленням.

4. Текстурні карти.
5. Тестування, налаштування простих матеріалів. 6. Робота зі складними матеріалами.
7. Запікання текстур.
8. Робота з Substance painter.

Модуль – 4 Рендер. 

1. Інтер’єрні рендери
2. Екстерєрні рендери
3. Анімовані рендери (motion images) 4. Налаштування та оптимізація
5. Робота з великими сценами
6. Пост обробка

Модуль – 5
ШІ як допоміжний інструмент у сфері візуалізації . 

1. Загальні відомості, введення.
2. Різновиди, відмінності та специфіка роботи. 3. Шаблонні промпти та алгортими взаємодії. 4. Взаємодія з 3dsmax.

Основи веб-дизайну

курс для початківців

Модуль 1. Основи дизайну (16 год.)

1.1 Вступ до дизайну (4 год.)

Ознайомлення з основними поняттями та принципами дизайну.

1.2 Елементи дизайну (4год.)

Вивчення основних елементів, які використовуються в графічному та веб-дизайні.

1.3 Типографіка (4 год.)

Засвоєння правил використання шрифтів та текстових елементів у дизайні.

1.4 Основи композиції (4 год.)

Вивчення технік створення гармонійних композицій в дизайні.

Модуль 2. Основи композиції (16 год.)

2.1 Закони композиції (8 год.)

Розгляд основних законів та принципів композиції в дизайні.

2.2 Роль простору та пропорцій (4 год.)

Навчання використання простору та визначення пропорцій в дизайні.

2.3 Використання точок акценту (4 год.)

Розвиток навичок створення точок акценту для підвищення виразності дизайну.

Модуль 3. Графічний дизайн (16 год.)

3.1 Робота з графічними програмами (4 год.)

Ознайомлення з основами роботи у графічних програмах, таких як Adobe Photoshop.

3.2 Створення логотипів та ідентифікаційних елементів (4 год.)

Навчання процесу розробки логотипів та створення ідентичності бренду.

3.3 Дизайн веб-елементів (4 год.)

Вивчення технік дизайну веб-сайтів та їхніх складових елементів.

3.4 Робота з растровою та векторною графікою (4 год.)

Ознайомлення з різницею між растровою та векторною графікою та їх застосуванням.

Модуль 4. Комп’ютерний дизайн (16 год.)

4.1 Основи 3D-моделювання (4 год.)

Вступ до тривимірного моделювання та його використання в дизайні.

4.2 Графічний рендеринг (4 год.)

Розгляд процесу графічного рендерингу для створення реалістичних зображень.

4.3 Анімація в 3D-дизайні (4 год.)

Ознайомлення з основами анімації в тривимірному дизайні.

4.4 Використання програм для 3D-моделювання (4 год.)

Навчання використанню програм, таких як Blender, для створення 3D-моделей.

Модуль 5. Основи веб-дизайну (16 год.)

5.1 Створення веб-сайтів (8 год.)

Основи розробки та дизайну веб-сайтів. Огляд популярних платформ для розробки.

5.2 Робота зі шрифтами та кольорами (4 год.)

Вивчення вибору шрифтів та кольорів для досягнення ефективного дизайну.

5.3 Адаптивний дизайн (4 год.)

Ознайомлення з техніками створення адаптивного дизайну для різних пристроїв.

Модуль 6. Дизайн ілюстрацій та мультимедійних виробів (16 год.)

6.1 Робота з ілюстраціями (8 год.)

Навчання технікам створення та редагування ілюстрацій.

6.2 Дизайн мультимедійних елементів (4 год.)

Розробка дизайну для мультимедійних елементів, таких як відео та анімації.

6.3 Інтеграція графічних елементів у мультимедійні проекти (4 год.)

Вивчення методів інтеграції графічних елементів у різноманітні мультимедійні проекти.

Модуль 7. Професійні інструменти в дизайні (12 год.)

7.1 Використання Adobe Creative Suite (4 год.)

Розгляд основних інструментів Adobe Creative Suite та їх використання в дизайні.

7.2 Використання спеціалізованих плагінів та розширень (4 год.)

Ознайомлення з різноманітними плагінами та розширеннями для поліпшення робочого процесу.

7.3 Оптимізація робочого процесу (4 год.)

Розробка ефективних стратегій оптимізації робочого процесу в дизайні.

Модуль 8. 3D-моделювання та віртуальна реальність (16 год.)

8.1 Основи 3D-моделювання в програмі Blender (8 год.)

Вивчення основ 3D-моделювання з використанням програми Blender.

8.2 Розробка 3D-сцени та взаємодія зі світлом (4 год.)

Ознайомлення з процесом розробки 3D-сцен та створення освітлення.

8.3 Вивчення віртуальної реальності (4 год.)

Розгляд основ віртуальної реальності та її вплив на дизайн.

Модуль 9. Професійне вдосконалення в 3D-моделюванні (14 год.)

9.1 Застосування динамічних об’єктів та анімації (4 год.)

Вивчення технік застосування динамічних об’єктів та створення анімацій.

9.2 Моделювання персонажів та їх анімація (6 год.)

Розробка навичок моделювання персонажів та створення анімацій для них.

9.3 Використання спеціалізованих плагінів та інструментів (4 год.)

Навчання використанню спеціалізованих плагінів та інструментів у 3D-моделюванні.

Модуль 10. Робота з текстовою графікою (12 год.)

10.1 Створення ефектної текстової графіки (4 год.)

Розгляд технік створення інноваційної та ефектної текстової графіки.

10.2 Інтеграція тексту в дизайн (4 год.)

Навчання вправному впровадженню текстових елементів у загальний дизайн.

10.3 Робота зі шрифтами та редакторами тексту (4 год.)

Вивчення вибору шрифтів та роботи з редакторами тексту для поліпшення графічного вигляду текстових елементів.

Кар’єра